1 mar. 2017
Día Internacional da Muller 2017 


O tema para o Día Internacional da Muller de 2017 é “As mulleres nun mundo laboral en transformación: cara a un planeta 50-50 en 2030”.
O mundo laboral está en transformación, con implicacións significativas para as mulleres. Por unha banda, a globalización e a revolución dixital e tecnolóxica crean novas oportunidades, á vez que a crecente informalidade no traballo, a inestabilidade nas fontes de ingreso, novas políticas fiscais e comerciais e o impacto ambiental exercen un papel decisivo no empoderamiento económico das mulleres.
En 2015, líderes de todo o mundo adoptaron os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, colocando a igualdade de xénero e o empoderamiento das mulleres nunha posición central da Axenda 2030. O cumprimento destes obxectivos, que inclúen -entre outros- a eliminación da pobreza, a promoción dun crecemento inclusivo e sustentable, a redución das desigualdades entre e ao interior dos países e a igualdade de xénero e o empoderamiento das mulleres, pasa necesariamente por realizar o pleno potencial das mulleres no mundo laboral.
Entre as medidas claves para asegurar o empoderamiento económico das mulleres no mundo cambiante do traballo atópanse: pechar a brecha entre os salarios de homes e mulleres, que se sitúa actualmente no 24 por cento a nivel global; recoñecer o traballo non remunerado que supón o coidado do fogar e dos membros da familia realizado polas mulleres, e redistribuír estas tarefas de forma equitativa entre homes e mulleres. Igualmente, débense eliminar as brechas no liderado e toma de decisións, no emprendemento e no acceso á protección social; e asegurar políticas económicas sensibles ao xénero que xeren empregos, reduzan a pobreza e promovan un crecemento sustentable e inclusivo.
Ao mesmo tempo, as políticas económicas deben tomar en conta á maioría abafadora de mulleres na economía informal, promover o acceso das mulleres a tecnoloxías e prácticas innovadoras, ao traballo decente e a empregos orientados á adaptación ao cambio climático, e protexer ás mulleres da violencia no lugar de traballo.
Temos preparadas varias actividades para a conmemoración do Día das Mulleres: música, exposición,  plantación da arbóre das mulleres... Aí van os carteis para que non vos esquezades.20 feb. 2017

 Mensaxe da Directora Xeral da UNESCO, Irina Bokova,
con motivo do Día Internacional da Lingua Materna
21 de febreiro de 2017

Con motivo do Día Internacional da Lingua Materna, a UNESCO reafirma o seu compromiso total coa diversidade lingüística e o plurilingüismo. As linguas reflicten o que somos e estruturan os nosos pensamentos e identidades. Non pode haber un diálogo xenuíno, nin unha cooperación internacional eficaz, sen o respecto da diversidade lingüística, que abre paso á comprensión verdadeira de cada cultura. O acceso á diversidade das linguas pode estimular a curiosidade e a comprensión mutua dos pobos. Por esta razón, a aprendizaxe das linguas é á vez unha promesa de paz, de innovación e de creatividade.
O Día Internacional da Lingua Materna, dedicado este ano á educación plurilingüe, é tamén unha oportunidade para mobilizarse en favor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, e especialmente do obxectivo 4, relativo a unha educación inclusiva e equitativa de calidade e a oportunidades de aprendizaxe ao longo de toda a vida para todos. A educación e a información na lingua materna son esenciais para mellorar a aprendizaxe e fomentar a confianza e a autoestima, que son algúns dos principais motores do desenvolvemento.

Os seres humanos somos seres de linguaxe. As culturas, as ideas, os sentimentos e mesmo as aspiracións a un mundo mellor preséntanse sempre ante nós nunha lingua precisa, con determinadas palabras. Ditas linguas levan valores e visións do mundo que enriquecen á humanidade. O feito de valorizarlas permite ampliar a variedade de futuros posibles e fortalecer a enerxía necesaria para logralos. Con motivo deste Día, fago un chamamento para que o potencial da educación plurilingüe recoñézase no mundo enteiro, nos sistemas educativos e administrativos, nas expresións culturais e nos medios de comunicación, no ciberespazo e nos intercambios comerciais. Canto máis saibamos valorizar as linguas, máis ferramentas teremos para construír un futuro digno para todos.

                                                     Irina BokovaCara a un futuro sustentable a través da educación multilingüe
Con motivo deste Día, fago un chamamento para que o potencial da educación plurilingüe recoñézase no mundo enteiro, nos sistemas educativos e administrativos, nas expresións culturais e nos medios de comunicación, no ciberespazo e nos intercambios comerciais.                                                                                                 
                               Irina Bokova, Directora Xeral da UNESCO    

Para fomentar o desenvolvemento sustentable, os educandos deben ter acceso á educación na súa lingua materna e noutros idiomas. É a través do dominio da primeira lingua ou lingua materna que se adquiren as habilidades básicas de lectura, escritura e aritmética. As linguas locais, especialmente as minoritarias e indíxenas, transmiten culturas, valores e coñecementos tradicionais, desempeñando así un papel importante na promoción dos futuros sustentables.

Que é a educación multilingüe?
A educación multilingüe facilita o acceso á educación e promove a equidade para as poboacións que falan linguas minoritarias e/ou indíxenas, especialmente as nenas e as mulleres:
- Salienta a calidade do ensino e a aprendizaxe, subliñando a comprensión e a creatividade;
- Fortalece a dimensión cognitiva da aprendizaxe ao asegurar unha aplicación directa dos resultados de aprendizaxe na vida do educando a través da lingua materna;
- Desenvolve o diálogo e a interacción entre o educando e o mestre ao permitir unha verdadeira comunicación desde un inicio;
- Facilita a participación e acción na sociedade e permite acceder a novos coñecementos e expresións culturais, e de tal modo garante unha interacción armoniosa entre o global e o local.13 feb. 2017


 Como xurdiu a radio ? 
Os antececentes máis remotos deste medio debemos situalos a principios do século XIX, cando Alessandro Volta inventa a pila voltáica ou, o que é o mesmo, unha pila que podía producir electricidade. A partir dese momento, empezarán a construírse os primeiros telégrafos; uns aparellos por entón moi primitivos pero que foron evolucionando grazas, sobre todo, ás achegas Samuel Morse. En 1840, Morse introduce dúas transformacións fundamentais neses rudimentarios telégrafos. Por unha banda, substitúe as agullas magnéticas que utilizaba o seu antecesor neste campo (Henry Cook) para o proceso de identificación dos sinais, por unha tira de papel . Doutra banda, crea algo que está aínda vixente: o código Morse; un código que, a través dunha combinación de puntos e raias, pode transmitir calquera tipo de mensaxe. 
Trinta e cinco anos despois, concretamente en 1875, Graham Bell, propicia o nacemento da telefonía. Este inventor conseguiu que os sons puidesen propagarse a través dun cable. 
Pero non só a telegrafía e a telefonía interviñeron na aparición da radio. Outros fenómenos foron igual ou máis importantes que estes. O descubrimento e a posterior medición das ondas electromagnéticas, tamén chamadas Hertzianas porque a persoa que ideou o proceso para medilas foi Heinrich Hertz en 1887, propiciou a creación do primeiro receptor de radio. Con todo, ata a chegada da telegrafía sen fíos, da man de Guillermo Marconi, a transmisión era moi limitada. A achega de Marconi permitiu que os sinais sonoros puidesen propagarse a algo menos de 20 quilómetros de distancia. Loxicamente, o sistema tiña as súas imperfeccións, porque, por exemplo, este aparello non podía transportar nin palabras nin sons musicais. 
Non será ata xa entrado o século XX cando as achegas de A. Fleming e R.A Fessenden permitirán a transmisión da voz humana. A partir dese momento iniciaríase, de verdade, a radio que hoxe coñecemos. A radio en España comezou o pasado século, concretamente na década dos vinte. A estación pioneira foi EAJ-1 Radio Barcelona, chamada a emisora decana da radio española por ser, precisamente, a máis antiga. A nomenclatura EAJ-1 fai referencia aos códigos dos radioaficionados, auténticos artífices do nacemento da radio. E por España, AJ porque designa ás estacións de Telegrafía sen Fíos e, por razóns obvias, 1 por ser a primeira . 

26 ene. 201730 DE XANEIRO  DIA ESCOLAR DA PAZ E NON VIOLENCIA

Desde 1964, para conmemorar a morte de Gandhi, celébrase o 30 de xaneiro o Día Escolar da Non Violencia e a Paz, recoñecido pola UNESCO en 1993.
Nesta data lémbrase a necesidade da educación para a tolerancia, a solidariedade, o respecto aos Dereitos Humanos, a non violencia e a paz.
No noso centro tamén nos sumamos a celebración con un concerto a cargo do Coro e a Banda Infantís e o Ensemble de Clarinetes formado por profesores e alumnos do Conservatorio nunha oportunidade única para mostrar a nosa decidida aposta polos valores de irmandade e a harmonia entre todos para a erradicación da violencia.
Baixo o lema da celebración:


'amor universal, non-violencia e paz. O amor universal é mellor que o egoísmo, a non-violencia é mellor que a violencia e a paz é mellor que a guerra'.

disfrutemos da música programada para este día.