22 abr. 2017

A CRTVG lanza Musi.gal, web en que conflúen artistas galegos de música tradicional, independente e clásica
 A CRTVG lanza o novo portal Musi.gal, onde os usuarios dos medios públicos poderán acceder a demanda a contidos musicais de todo tipo. A canle temática aposta tanto pola música máis tradicional, como pola alternativa e a clásica, da man de músicos novos, e aspira a ser o referente da música galega en Internet.  


Musi.gal reúne programas e interpretacións musicais de tres importantes fontes de recursos. Por un lado, a vizosa web alala.crtvg,  portal que recolle a serie documental do mesmo título producida pola TVG no seu célebre programa 'Alalá', co obxectivo de impulsar a música tradicional e de recoller e divulgar a cultura oral de Galicia.

En segundo lugar, a web musigalite.gal, espazo multiplataforma sobre o panorama da música independente galega e no que conflúen as experiencias audiovisuais e dixitais que antes tiveron o seu reflexo no programa 'Musigalité' da Televisión de Galicia. 

E finalmente Intermusic, unha innovadora experiencia nacida para o soporte dixital na que se recolle a historia e vivencias dun cuarteto de xoves músicos clásicos galegos (Ana López Tejero, Millán Abeledo, Cibrán Seixo e Brais Palmeiro) que deciden coller os seus instrumentos e mochilas e facer un Interrail para levar a tradición galega por Europa e amosar que a música é unha linguaxe internacional. 

Os usuarios do novo portal poderán acceder non só a capítulos destes programas, contidos gráficos, materiais adicionais ou interpretacións musicais, senón que atoparán mesmo un mapa das músicas de Galicia ou unha clasificación de instrumentos. 

A CRTVG promove Musi.gal co fin de aproveitar as tecnoloxías dixitais para poñer o seu material de arquivo a disposición pública e promover a cultura musical, xa que, como indica no cancelo promocional do proxecto, #avidaémúsica.


Fonte da información: Novas CRTVG

27 mar. 2017


Día Mundial do Teatro
O Día Mundial do  Teatro, foi instituido en 1961 polo Instituto Internacional do Teatro (ITI), é celebrado cada 27 de marzo polos Centros ITI e a comunidade teatral internacional.
Eventos teatrais son organizados en todo o mundo, para conmemorar esta ocasión, sendo un dos máis importantes a circulación da Mensaxe Internacional do Día Mundial do Teatro, a través do cal, por invitación dese instituto, unha figura de talla mundial comparte as súas reflexións sobre o tema teatral e unha Cultura de Paz.
Esta mensaxe tradúcese en máis de 20 idiomas e sempre se espera que sexa lido por decenas de miles de espectadores antes das presentacións en teatros de todo o mundo e impreso en centos de diarios.  A primeira mensaxe internacional para celebrar este día foi escrito polo francés Jean Cocteau, en 1962.
Primeiro foi en Helsinqui, e logo en Viena, no 9º Congreso Mundial do ITI, en xuño de 1961, que o Presidente Arvi Kivimaa propuxo en nome do Centro Finlandés do Instituto Internacional de Teatro que este día fose instituido. A proposta, apoiada polos centros escandinavos, realizouse por aclamación.

Desde entón, esta data celébrana en moitas e variadas formas os Centros Nacionais do ITI, dos cales na actualidade hai case 100 en todo o mundo.  

1 mar. 2017
Día Internacional da Muller 2017 


O tema para o Día Internacional da Muller de 2017 é “As mulleres nun mundo laboral en transformación: cara a un planeta 50-50 en 2030”.
O mundo laboral está en transformación, con implicacións significativas para as mulleres. Por unha banda, a globalización e a revolución dixital e tecnolóxica crean novas oportunidades, á vez que a crecente informalidade no traballo, a inestabilidade nas fontes de ingreso, novas políticas fiscais e comerciais e o impacto ambiental exercen un papel decisivo no empoderamiento económico das mulleres.
En 2015, líderes de todo o mundo adoptaron os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, colocando a igualdade de xénero e o empoderamiento das mulleres nunha posición central da Axenda 2030. O cumprimento destes obxectivos, que inclúen -entre outros- a eliminación da pobreza, a promoción dun crecemento inclusivo e sustentable, a redución das desigualdades entre e ao interior dos países e a igualdade de xénero e o empoderamiento das mulleres, pasa necesariamente por realizar o pleno potencial das mulleres no mundo laboral.
Entre as medidas claves para asegurar o empoderamiento económico das mulleres no mundo cambiante do traballo atópanse: pechar a brecha entre os salarios de homes e mulleres, que se sitúa actualmente no 24 por cento a nivel global; recoñecer o traballo non remunerado que supón o coidado do fogar e dos membros da familia realizado polas mulleres, e redistribuír estas tarefas de forma equitativa entre homes e mulleres. Igualmente, débense eliminar as brechas no liderado e toma de decisións, no emprendemento e no acceso á protección social; e asegurar políticas económicas sensibles ao xénero que xeren empregos, reduzan a pobreza e promovan un crecemento sustentable e inclusivo.
Ao mesmo tempo, as políticas económicas deben tomar en conta á maioría abafadora de mulleres na economía informal, promover o acceso das mulleres a tecnoloxías e prácticas innovadoras, ao traballo decente e a empregos orientados á adaptación ao cambio climático, e protexer ás mulleres da violencia no lugar de traballo.
Temos preparadas varias actividades para a conmemoración do Día das Mulleres: música, exposición,  plantación da arbóre das mulleres... Aí van os carteis para que non vos esquezades.20 feb. 2017

 Mensaxe da Directora Xeral da UNESCO, Irina Bokova,
con motivo do Día Internacional da Lingua Materna
21 de febreiro de 2017

Con motivo do Día Internacional da Lingua Materna, a UNESCO reafirma o seu compromiso total coa diversidade lingüística e o plurilingüismo. As linguas reflicten o que somos e estruturan os nosos pensamentos e identidades. Non pode haber un diálogo xenuíno, nin unha cooperación internacional eficaz, sen o respecto da diversidade lingüística, que abre paso á comprensión verdadeira de cada cultura. O acceso á diversidade das linguas pode estimular a curiosidade e a comprensión mutua dos pobos. Por esta razón, a aprendizaxe das linguas é á vez unha promesa de paz, de innovación e de creatividade.
O Día Internacional da Lingua Materna, dedicado este ano á educación plurilingüe, é tamén unha oportunidade para mobilizarse en favor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, e especialmente do obxectivo 4, relativo a unha educación inclusiva e equitativa de calidade e a oportunidades de aprendizaxe ao longo de toda a vida para todos. A educación e a información na lingua materna son esenciais para mellorar a aprendizaxe e fomentar a confianza e a autoestima, que son algúns dos principais motores do desenvolvemento.

Os seres humanos somos seres de linguaxe. As culturas, as ideas, os sentimentos e mesmo as aspiracións a un mundo mellor preséntanse sempre ante nós nunha lingua precisa, con determinadas palabras. Ditas linguas levan valores e visións do mundo que enriquecen á humanidade. O feito de valorizarlas permite ampliar a variedade de futuros posibles e fortalecer a enerxía necesaria para logralos. Con motivo deste Día, fago un chamamento para que o potencial da educación plurilingüe recoñézase no mundo enteiro, nos sistemas educativos e administrativos, nas expresións culturais e nos medios de comunicación, no ciberespazo e nos intercambios comerciais. Canto máis saibamos valorizar as linguas, máis ferramentas teremos para construír un futuro digno para todos.

                                                     Irina BokovaCara a un futuro sustentable a través da educación multilingüe
Con motivo deste Día, fago un chamamento para que o potencial da educación plurilingüe recoñézase no mundo enteiro, nos sistemas educativos e administrativos, nas expresións culturais e nos medios de comunicación, no ciberespazo e nos intercambios comerciais.                                                                                                 
                               Irina Bokova, Directora Xeral da UNESCO    

Para fomentar o desenvolvemento sustentable, os educandos deben ter acceso á educación na súa lingua materna e noutros idiomas. É a través do dominio da primeira lingua ou lingua materna que se adquiren as habilidades básicas de lectura, escritura e aritmética. As linguas locais, especialmente as minoritarias e indíxenas, transmiten culturas, valores e coñecementos tradicionais, desempeñando así un papel importante na promoción dos futuros sustentables.

Que é a educación multilingüe?
A educación multilingüe facilita o acceso á educación e promove a equidade para as poboacións que falan linguas minoritarias e/ou indíxenas, especialmente as nenas e as mulleres:
- Salienta a calidade do ensino e a aprendizaxe, subliñando a comprensión e a creatividade;
- Fortalece a dimensión cognitiva da aprendizaxe ao asegurar unha aplicación directa dos resultados de aprendizaxe na vida do educando a través da lingua materna;
- Desenvolve o diálogo e a interacción entre o educando e o mestre ao permitir unha verdadeira comunicación desde un inicio;
- Facilita a participación e acción na sociedade e permite acceder a novos coñecementos e expresións culturais, e de tal modo garante unha interacción armoniosa entre o global e o local.